ติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน เครื่องฉีดพลาสติก

ฉนวนหุ้มเครื่องฉีดพลาสติค (Energy-saving insulation for plastic injection machines)
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ เม็ดพลาสติค จัดเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทย ทุกโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้จะมี เครื่องฉีดพลาสติค (plastic injection machines) หรือเครื่องอัดพลาสติค (extrusion machines) ซึ่งเครื่องจักรเหล่านี้ใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้าในการทำความร้อน ให้ได้ตามอุณหภูมิที่กำหนดไว้ตามแต่ละประเภทของวัสดุหรืองานที่ทำ ความร้อนแผ่ที่ออกจากเครื่องฉีดหรือเครื่องอัดพลาสติคเหล่านี้ ก่อให้เกิดการสูญเปล่าของกระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่ง เพราะฮีทเตอร์ต้องทำงานตลอดเวลาเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในเครื่องให้ตรงกับค่าที่ตั้งไว้
ฉนวนหุ้มเครื่องฉีดพลาสติค และ ฉนวนหุ้มเครื่องอัดพลาสติค หรือหลายท่านเรียกว่า “ฉนวนหุ้มเครื่องฉีด” หรือ “ฉนวนกันความร้อนเครื่องฉีด” หรือ “แจ็คเก็ตแบบถอดได้” มีหน้าที่ลดความร้อนแผ่หรือ heat loss ที่ออกมาจากเครื่อง หรือกล่าวได้ว่าเป็นทั้ง ฉนวนกันความร้อน และ ฉนวนประหยัดค่าไฟฟ้า ในตัวเดียวกัน นอกจากจะเป็นฉนวนกันความร้อนที่ถอดใส่หรือใช้ซ้ำได้แล้ว ยังมีประโยชน์ดังต่อไปนี้
 • ช่วยลดอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิบริเวณที่วางเครื่อง (reduce ambient temperature)
 • ช่วยลดเวลาในการอุ่นเครื่องหรือเริ่มเดินเครื่อง (reduce booting time)
 • ช่วยลดค่าไฟฟ้าจากฮีทเตอร์และจากเครื่องปรับอากาศ (reduce electricity bills)
 • ช่วยลดอุบัติเหตุของพนักงานจากการไปสัมผัสโดนความร้อนที่เครื่อง (human safety)
 • ช่วยลดต้นทุนในการเปลี่ยนสายฮีทเตอร์หรือสายวัดอุณหภูมิ (reduce cost of accessories)

ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้ฉนวนหุ้มเครื่องฉีดและเครื่องอัดพลาสติค

 • วัสดุหรือฉนวนที่นำมาใช้ต้องไม่เป็นเชื้อเพลิง ไม่ลามไฟ ไม่ลุกติดไฟได้เอง
 • ฉนวนต้องมีค่า thermal conductivity ที่ 300 °C ไม่เกิน 0.08 Wm-1K-1
 • วัสดุและฉนวนหุ้มเครื่องฉีดต้องทนความร้อนต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 400 °C
 • ฉนวนที่สัมผัสกับความร้อนเป็นเวลานาน ต้องไม่มีควัน ไม่มีกลิ่นไหม้หรือสารเคมี
 • ฉนวนหุ้มเครื่องฉีดพลาสติค ต้องสามารถกันน้ำและสารเคมี หรือกรดได้เป็นอย่างดี
 • ถอดใส่ได้สะดวก โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ อายุการใช้งานไม่ควรต่ำกว่า 3-5 ปี
 • ควรมี MSDS หรือใบรับรองความปลอดภัยของวัสดุและฉนวนกันความร้อน จากผู้ผลิต
 • มีรายงานหรือการวัดผลได้จริง ว่าก่อนและหลังการติดตั้งฉนวน มีค่าการประหยัดไฟฟ้าได้เท่าไร
 • มีการรับประกันฝีมือการตัดเย็บ การติดตั้ง และการชำรุดหรือบกพร่องในการผลิตฉนวน

ส่วนประกอบหลักของฉนวนหุ้มเครื่องฉีดพลาสติคและเครื่องอัด

 • ชั้นใน – ผ้ากันความร้อนหรือผ้าทนความร้อน ทนได้ 400-500 °C ขึ้นไป
 • ชั้นกลาง – ฉนวนกันความร้อน หนาไม่น้อยกว่า 25 mm density 160K ขึ้นไป
 • ชั้นนอก – ผ้ากันความร้อนที่มีคุณสมบัติกันน้ำและสารเคมี พร้อมทั้งกันการเสียดสี
 • ระบบล็อค – ควรเป็นระบบที่ถอดใส่ได้ง่าย หากเป็นโลหะควรเป็น 304 stainless
 • ด้ายทนความร้อน – ควรทนได้ 600 °C ขึ้นไป พร้อมเสริมแรงด้วยลวดสแตนเลส