การแก้ไข ปัญหาเสียงดังโรงงาน อุตสาหกรรม

0
5099
ฉนวนกันเสียงดัง

การแก้ไข ปัญหาเสียงดังโรงงาน

เสียงดังของเครื่องจักรโรงงาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายผลิต และเป็นปัญหา มลภาวะทางเสียง ของโรงงานอุตสาหกรรมด้วย

การแก้ปัญหา เสียงดังเครื่องจักร ในโรงงานการวิเคราะห์ปัญหา เสียงดัง และ แนะนำวิธีการแก้ไข – Acoustical Consultant บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น ยินดีให้บริการ ให้คำปรึกษา และ แนะนำวิธีการ แก้ปัญหาเสียงดัง ทั้งในโรงงาน และอาคารพักอาศัย ด้วยประสบการณ์ด้านการติดตั้ง ฉนวนกันเสียง และวัสดุกันเสียงคุณภาพ นำเข้าจากประเทศ เยอรมนี ทำให้เรา สามารถแก้ปัญหามลภาวะทางเสียง ให้ลูกค้าได้ตรงจุด ด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด ตามระยะเวลาการทำงานที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าปัญหาด้านเสียง จะเกิดจากเสียงเครื่องจักรดังในโรงงาน กระบวนการผลิต และโครงสร้าง หรือส่วนประกอบต่างๆของอาคารที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง เราจึงสามารถลดเสียงดังเหล่านี้ลงได้ในระดับที่ท่านต้องการ (ขึ้นอยู่กับเสียงแวดล้อมในบริเวณนั้น)

ทำไมต้องวิเคราะห์ปัญหาเสียงดังก่อนลงมือแก้ปัญหา

  • ช่วยให้ทราบถึงแหล่งกำเนิดเสียงหลักและแหล่งกำเนิดเสียงรอง
  • ด้วยเครื่องมือวัดเสียงที่แม่นยำ จะทำให้ทราบระดับความดังเสียงและคลื่นความถี่เสียง
  • ทำให้เลือกฉนวนกันเสียงหรือฉนวนซับเสียง ได้สอดคล้องกับงบประมาณที่ลูกค้ามีอยู่
  • ทำให้ทราบถึงระดับความน่าจะเป็นและค่าใช้จ่ายในการทำโครงการลดเสียงดัง
  • ช่วยประเมินระยะเวลาในการทำงานของการติดตั้งระบบลดเสียง และช่วงเวลาที่ต้องเริ่มโครงการ
  • ช่วยให้มีทางเลือกในการลดเสียงดังมากกว่าหนึ่งทางเลือก เช่น การแก้ปัญหาทางกลแทนการซับเสียง
  • ทำให้ทราบถึงอุปสรรคหรือข้อจำกัดจริงหน้างาน ก่อนลงมือติดตั้งระบบลดเสียงในโรงงานหรืออาคาร

รูปแบบในการวิเคราะห์ปัญหาเสียงดัง

  • สำรวจระดับเสียงทั้งพื้นที่ของแหล่งกำเนิดเสียง (comprehensive sound survey)
  • จัดทำแผนที่เสียง ในบริเวณโรงงาน (complete noise mapping)
  • ศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบลดเสียงแบบต่างๆ (soundproof feasible study)

เพราะการแก้ปัญหาเสียงดัง ทั้งในโรงงาน และในอาคาร ไม่ใช่แค่การเลือกฉนวนกันเสียงไปหุ้ม หรือไปบังแนวทางการเคลื่อนตัวของคลื่นเสียง แต่ต้องเข้าใจถึงสาเหตุหลักที่แท้จริงของปัญหาด้านเสียงนั้น เพื่อจะทำการแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยสุดและระยะเวลาการทำงานที่สั้นสุด อย่าปล่อยให้ความไม่เข้าใจปัญหาด้านเสียงดัง เป็นสาเหตุที่ต้องละเลยปัญหามลภาวะทางเสียงไป เพราะประสาทหูและระบบการได้ยินที่เสียหายแล้ว ไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิมได้อีก เริ่มมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและพนักงานในวันนี้ ด้วยการแก้ปัญหามลภาวะทางเสียงให้หมดไป ไว้ใจในบริการจากทาง นิวเทค อินซูเลชั่น “เพราะเรา เข้าใจเรื่องเสียง”