ติดตั้ง ฉนวน vales and actuators

ความร้อน ที่แผ่ออกมาจากวาวล์ต่างๆ จะส่งผลต่ออุณหภูมิของห้องที่เพิ่มขึ้น รวมถึง การเก็บรักษาความร้อนของอุปกรณ์ ที่ต้องสูญเสียความร้อนออกมา ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน
ฉนวนกันความร้อนvalves
ก่อนติดตั้งฉนวนกันความร้อน ทดสอบมีความร้อน 160 องศา
แนวทางการแก้ไข เพียงแค่ ติดตั้งฉนวนกันความร้อน แบบถอดได้ ของ บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น ซึ่งใช้วัสดุในการทนความร้อน นำเข้ามาจากประเทศเยอรมนี และทีมงานผู้เชี่ยวชาญฉนวนกันความร้อน ในการติดตั้งฉนวนกันความร้อน ด้วยประสบการณ์ของเรา ซึ่งสามารถทำให้ฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้ สามารถจะเก็บความร้อนได้ ช่วยประหยัดพลังงาน และลดความร้อนของโรงงาน รวมถึง ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างชัดเจน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือไม่มีสารที่เป็นอันตราย เช่น แร่ใยหิน
ติดตั้ง ฉนวน vales and actuators
หลังติดตั้งฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้ ของ นิวเทค อินซูเลชั่น ทดสอบพบว่า ความร้อนลดลงเหลือเพียง 40 องศา
ฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้ จะเป็นฉนวนที่มีความหนาแน่นอยู่ที่ 140k , 180k ซึ่งฉนวนดังกล่าว จะเป็นฉนวนที่ไม่มีน้ำยาอื่นผสมอยู่ จึงทำให้ความคงทนของฉนวนอยู่ได้นาน ใช้งานได้หลายสิบปี คงรูปร่างได้ดี กันความร้อนได้ดี จนถึง 1,200 องศาเซลเซียส สามารถถอดติดตั้ง ประกอบได้ง่าย ดูแลรักษาง่าย ถึงแม้จะมีราคาที่แพงมากกว่าฉนวนประเภทอื่นๆ แต่ใช้งานได้คุ้มค่า กับการป้องกันความร้อนของเครื่องจักร เครื่องยนต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเข้มข้นของฉนวน ที่อัดแน่น ทำให้การคงรูปร่างได้ดีกว่าฉนวนประเภทอื่นๆ เมื่อติดตั้งจะแลดูสวยงาม เป็นระเบียบ และป้องกันเสียงเครื่องจักรได้ดี ป้องกันความร้อนได้ดีกว่าฉนวนประเภทอื่นๆ