ติดตั้ง ฉนวนประหยัดพลังงาน ลดความร้อน ลดเสียงดัง

0
2500
ฉนวนกันความร้อนหม้อบดซีเมนต์ผง

ติดตั้ง ฉนวนประหยัดพลังงาน ลดความร้อน ลดเสียงดัง

ฉนวนประหยัดพลังงาน หรือฉนวนกันความร้อนประหยัดพลังงาน เป็นฉนวนที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ต้องนำมาใช้ เพื่อประหยัดพลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้
ฉนวนกันความร้อน ประหยัดพลังงาน ฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้ ของทางบริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัดเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ ประเภทอนุรักษ์พลังงาน โดยมีหลักการคือป้องกันความร้อนที่เกิดขึ้นในส่วนของอุณหภูมิผิวแผ่ (Heat Radiation) ออกไปยังอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิบริเวณที่ทำงาน และยังช่วยคงอุณหภูมิของชิ้นงานที่ต้องการ โดยลดปริมาณการทำงานของฮีทเตอร์ที่เกิดขึ้นไปในตัว ฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้นี้ ประกอบด้วย ผ้าซิลิก้า, ฉนวนเซรามิค,และผ้าใยแก้วเคลือบซิลิโคนกันน้ำและสารเคมีอยู่ภายนอก เย็บด้วยด้ายเทฟล่อน (PTFE Thread) กันความร้อน ล็อคฉนวนเซรามิคและประกอบเข้ากันทั้งห้าด้านโดยใช้ตะขอเหล็กไร้สนิม ยึดเข้ากันทุกด้านโดยใช้ลวดสแตนเลส ภายในฉนวนเสริมแผ่นเพลทเพื่อป้องกันแนวฉนวนแบะออก เมื่อใช้ไปในระยะเวลานาน ทำให้อายุการใช้งานเฉลี่ยของฉนวนที่ใช้วัสดุและวิธีการตัดเย็บดังกล่าว มีอายุการใช้งานระหว่าง 48-60 เดือนโดยเฉลี่ย (ความเสียหายของฉนวนขึ้นอยู่กับการใส่/ถอดของผู้ปฏิบัติงาน)

รับหุ้มฉนวนกันความร้อน นอกเหนือจากการตัดเย็บฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้แล้ว ทางบริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด ยังมีบริการให้คำปรึกษา แนะนำ, ออกแบบ และติดตั้งฉนวนกันความร้อน, ฉนวนกันเสียงให้กับลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงการออกรายงานสรุปผลอัตราการประหยัดพลังงาน ค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ลูกค้าประหยัดได้ต่อปี (Return of Investment – ROI) ภายหลังจากที่ได้รับบริการรับเหมาหุ้มฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้จากทางบริษัทฯ

การประหยัดพลังงานความร้อน หรือรูปธรรมของผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้รับภายหลังการ ติดตั้งฉนวนกันความร้อน และ ฉนวนกันเสียงแบบถอดได้ ก็คือ “ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี” จากข้อมูลของทางบริษัทฯพบว่ามีลูกค้าจำนวนมาก ที่สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่นๆ (เช่นค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ) ได้เป็นจำนวนเงินหลายแสนบาทต่อปีต่อหนึ่งแผนก ภายหลังจากได้ร่วมมือทำโครงการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตกับทางบริษัทฯ ซึ่งจุดคุ้มทุนโดยเฉลี่ยที่ทางลูกค้าจะได้รับภายหลัง การติดตั้งฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้ (Removable Insulation Jacket) จากทางบริษัทฯ จะอยู่ที่ประมาณ 6-13 เดือน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิผิวก่อนและหลัง โดยในส่วนนี้ทาง นิวเทค อินซูเลชั่น จะเป็นผู้ทำการคำนวณและออกรายงาน รายละเอียดการประหยัดพลังงานให้กับทางลูกค้า หากมีการแจ้งความจำนงค์เพื่อนำไปใช้อ้างอิงหรือนำเสนอผลงานประจำปีต่อไป

ความแตกต่างของฉนวนกันความร้อน การหุ้มฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้ของทาง นิวเทค อินซูเลชั่น ต่างจากการหุ้มฉนวนแบบเดิมที่เป็นงานโลหะ(โดยส่วนมากจะเป็นงานเหล็กชุบหรือสแตนเลส) โดยมีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดดังต่อไปนี้

  • ผู้ใช้สามารถใส่และถอดฉนวนกันความร้อนที่ติดตั้งกับเครื่องจักรได้ด้วยตนเอง
  • ฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้มีอายุการใช้งานยาวนาน ถอด-ใส่ได้หลายครั้ง
  • สะดวกและง่ายต่อการบำรุงรักษาเครื่องจักร หรือตรวจซ่อมงานประจำปี
  • ราคาไม่แพงเนื่องจากมีวัสดุให้เลือกใช้ได้หลายเกรด ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและงบประมาณ
  • น้ำหนักเบา เนื่องจากวัสดุทั้งหมดเป็นผ้าทนไฟ ทำให้สะดวกและปลอดภัยต่อการติดตั้ง
  • ไม่ลามไฟ และลดความร้อนได้สูงสุดถึง ร้อยละ 25 (เครื่องฉีดพลาสติค ขนาด 1300 ตัน)
  • เมื่อมีความเสียหายกับฉนวน สามารถซ่อมแซมเฉพาะจุดได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชุด