ปรึกษาเรื่อง ฉนวนกันเสียง

0
4152

ฉนวนกันเสียง

ปัญหามลภาวะทางเสียง หรือ ปัญหาเสียงดัง เกินมาตรฐาน ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสียงดังในเครื่องจักรจากการผลิต เป็นปัญหาที่โรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทย ต้องให้ความใส่ใจ เพราะจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน ซึ่งเป็นแรงงานที่สำคัญ ของโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง สภาวะแวดล้อม ของโรงงานอุตสาหกรรม
 • ฉนวนกันเสียงดัง
บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด มีบริการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พร้อมติดตั้ง ฉนวนลดเสียงดัง ที่เกิดจาก เครื่องจักรเสียงดัง เครื่องยนต์เสียงดัง ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีทีมงานช่าง ผู้ชำนาญการฉนวนกันเสียงดัง แก้เสียงดังในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น แก้เสียงเครื่องยนต์ดัง แก้เสียงเครื่องจักรดัง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของคนงาน และชุมชน รอบๆบริเวณโรงงาน ซึ่งเสียงดังเกิดจาก :
 • เสียงดังจากเตาหลอมโลหะ (electric arc furnace)
 • เสียงดังจากพัดลมอุตสาหกรรม (blower)
 • เสียงดังจากเครื่องย่อยชิ้นส่วนพลาสติค (recycling machine)
 • เสียงดังจากเครื่องอัดลม (air-pressured machine)
 • เสียงดังจากเครื่องยนต์ เช่น gas engineหรือ fire pump
 • เสียงดังจากห้องเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า (generator room)
 • เสียงดังจากเครื่องอัดเส้นพลาสติค (extruding machine)
หากท่านกำลังประสบปัญหาเรื่อง มลภาวะทางเสียงในโรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบกับพนักงานหรือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ควรจะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญฉนวนกันเสียง ซึ่งเป็นทีมงานบริการเทคนิค ของฉนวนต่างๆ ของทางบริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น ซึ่งมี ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง และเครื่องมือที่จะทำการวิเคราะห์และศึกษาแนวทางการลดเสียง ให้อยู่ในค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมประเมินค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ ลดเสียงให้โรงงาน ท่านได้อย่างมีประสิทธิผลและคุ้มค่าในการลงทุน มลภาวะทางเสียงจะไม่สร้างปัญหาให้กับ โรงงานท่านอีกต่อไป ด้วย ฉนวนลดเสียงดัง และการออกแบบของทางบริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด


ปัญหามลภาวะทางเสียง ซึ่งมลภาวะทางเสียงตามโรงงานต่างๆ ในประเทศไทย ได้ก่อให้เกิดผลในทางลบต่อตัวพนักงาน และกระบวนการ ผลิตมาเป็นระยะเวลานาน จากข้อมูลของทางบริษัทฯ ที่ได้เข้าไปในโรงงานต่างๆพบว่า เกินกว่าร้อยละ 80 ของทุกโรงงานจะมีพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ที่มีจุดกำเนิดเสียงซึ่งดังกว่า 85เดซิเบลเอ(dbA)ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ความจริงประการต่อมาก็คือว่ามีโรงงานจำนวนไม่น้อยที่พื้นที่ สีแดง (เรื่องเสียง) มีค่าสูงถึง 115 เดซิเบลเอ (dbA) เป็นเวลาเกือบ 24 ชั่วโมงต่อวัน หรือตลอดเวลาที่มีการเดินเครื่องจักร เสียงเครื่องจักรที่ดังอื้ออึง ตลอดเวลาเหล่านี้ ทำให้ประสาทหูเสื่อม หรือ ดับ ได้ในระยะเวลา เพียงไม่นาน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าอาการประสาทหูเสื่อมหรือดับที่เรียกว่าหูหนวกนั้น แพทย์ไม่สามารถทำการรักษาได้ และ แม้ว่าการสวมใส่เครื่องป้องกัน หรือ ลดเสียงดังอย่าง ears plugs หรือ ears muffs จะเป็นการแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้ช่วยลดเสียงได้อย่างน่าพอใจ ซ้ำยังสร้างความรู้สึก อึดอัด รำคาญให้กับพนักงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ในบริเวณจุดกำเนิดเสียงเป็นเวลานานๆ
การติดตั้ง ฉนวนลดเสียงดัง ของทางบริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด จะมีบริการออกแบบ ซึ่งจะมีช่องเล็กๆให้เสียงผ่านเข้ามาด้านในฉนวนลดเสียง ที่มีชั้นต่างๆกันเพื่อกระจายคลื่นเสียงให้ไปกระทบกับแผ่นดักเสียงที่อยู่ด้านในฉนวนอีกที กระบวนการนี้จะทำให้คลื่นเสียงถูกดูดซับ (sound absorption) ผ่านฉนวนและออกมาด้านนอกจนมีความถี่ลดลง ตามที่ได้รับการออกแบบไว้
ฉนวนกันเสียงดัง ของ นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด สามารถลดเสียงดังลง ได้ร้อยละ 12-18 โดยเฉลี่ย หรือประมาณ 12-18 dB จากเสียงดังของพัดลมดูด (blower) เครื่องย่อยเศษพลาสติก (plastic-reusable machine) ห้องเกียร์ (transmission control) ที่ทางเราได้ทำผ่านมา เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่มีเสียงดังสูงกว่าค่ามาตรฐาน (สูงกว่า 85dB) สามารถใช้กับฉนวนลดเสียงดังได้ทั้งสิ้น ฉนวนลดเสียงแบบนี้เหมาะสำหรับติดตั้งกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้มีการซ่อมบำรุง (ถอด/ใส่) บ่อย การดูแลรักษาง่าย แค่ระวังไม่ให้โดนของมีคมหรือสารเคมีที่เป็นกรดรุนแรง ก็สามารถใช้งานได้นานหลายปี เพราะคราบน้ำมันหรือฝุ่นที่เกาะอยู่บนผิวฉนวนลดเสียง สามารถเช็ดหรือทำความสะอาดได้เหมือนอุปกรณ์ทั่วไป


แนวทางการแก้ไข

ฉนวนลดเสียง และ ฉนวนกันความร้อน จากทาง บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด จะเป็นสินค้าใหม่ ซึ่งใช้เทคโนโลยี, ความรู้ และประสบการณ์ จากประเทศเยอรมนี ซึ่งมีประสิทธิภาพในการ ลดเสียงดัง และ ความร้อนจากการทำงานของ เครื่องจักร ทียังไม่เคยมีบริษัทใดในประเทศไทย ทำขึ้นมาก่อน จากการทดลองใช้งานจริง ของบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบว่า “ฉนวนลดเสียง และ ฉนวนลดความร้อน” ช่วยลดเสียงดังของห้องเกียร์เครื่อง extruder จาก 119 dbA (เสียงดังมากต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดเวลา และ ต้องตะโกนคุยกันสุดเสียงเท่านั้นถึงได้ยิน) เหลือเพียง 65 dbA (เสียงในสภาวะห้องปกติ) ภายหลังทดลองใช้ “ฉนวนกันเสียง และ ฉนวนกันความร้อน”


จุดเด่นของฉนวนกันเสียง
 • ลดเสียงดังได้กว่าร้อยละ 80 ทำให้เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน
 • ลดการแผ่รังสีความร้อนจากเครื่องจักรลงกว่าร้อยละ 70
 • ลดค่าพลังงานเครื่องปรับอากาศ ในกรณีที่เครื่องจักรอยู่ในห้องปรับอากาศ
 • อายุการใช้งานยาวนาน คือไม่น้อยกว่า 60 เดือน
 • ตัดเย็บและหุ้มเข้ารูปเครื่องจักร เน้นสวยงาม และประหยัด พื้นที่รอบบริเวณเครื่องจักร และโรงงาน