ฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้

 • ฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้

ฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้

Insulation jacket

หรือ ฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้ ของ บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด

 1. เป็นผลิตภัณฑ์ ประเภทอนุรักษ์พลังงาน โดยมีหลักการคือป้องกันความร้อนที่เกิดขึ้นในส่วนของอุณหภูมิผิวแผ่ (Heat Radiation) ออกไปยังอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิบริเวณที่ทำงาน
 2. ช่วยคงอุณหภูมิของชิ้นงานที่ต้องการ โดยลดปริมาณการทำงานของฮีทเตอร์ที่เกิดขึ้นไปในตัวฉนวนกันความร้อนแบบถอด/ ใส่เองได้นี้
 3. อายุการใช้งานเฉลี่ยของฉนวนที่ใช้วัสดุและวิธีการตัดเย็บดังกล่าว มีอายุการใช้งานระหว่าง 48-60 เดือนโดยเฉลี่ย (ความเสียหายของฉนวนขึ้นอยู่กับการใส่/ ถอดของผู้ปฏิบัติงาน)
 4. รับตัดเย็บฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้ รับหุ้มฉนวนกันความร้อน
 5. บริการให้คำแนะนำ, ออกแบบและติดตั้งฉนวนกันความร้อน, ฉนวนกันเสียงให้กับลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
 6. การออกรายงานสรุปผลอัตราการประหยัดพลังงาน ค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ลูกค้าประหยัดได้ต่อปี (Return of Investment – ROI) ภายหลังจากที่ได้รับบริการรับเหมาหุ้มฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้จากทางบริษัทฯ
 7. การประหยัดพลังงานความร้อน หรือรูปธรรมของผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้รับภายหลังการติดตั้งฉนวนกันความร้อนและฉนวนกันเสียงแบบถอดได้ก็คือ “ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี”
 8. จากข้อมูลของทางบริษัทฯพบว่ามีลูกค้าจำนวนมาก ที่สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่นๆ (เช่นค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ)ได้เป็นจำนวนเงินหลายแสนบาทต่อปีต่อหนึ่งแผนก ภายหลังจากได้ร่วมมือทำโครงการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตกับทางบริษัทฯ ซึ่งจุดคุ้มทุนโดยเฉลี่ยที่ทางลูกค้าจะได้รับภายหลัง การติดตั้งฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้ (Removable Insulation Jacket) จากทางบริษัทฯ จะอยู่ที่ประมาณ 6-13 เดือน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิผิวก่อนและหลัง โดยในส่วนนี้ทาง บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด จะเป็นผู้ทำการคำนวณและออกรายงาน รายละเอียดการประหยัดพลังงานให้กับทางลูกค้า หากมีการแจ้งความจำนงค์เพื่อนำไปใช้อ้างอิงหรือนำเสนอผลงานประจำปีต่อไป

บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด (NTI) ออกแบบ และ ตัดเย็บ

ฉนวนอนุรักษ์พลังงานแบบถอดได้

ยี่ห้อ “ZAVE” สำหรับการใช้งานอุตสาหกรรม โรงงาน และ งานฉนวนกันไฟในโรงกลั่นน้ำมันเป็นหลัก ซึ่ง ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ซ้ำได้ ของ “ZAVE” สามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า สามารถลดความร้อน และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้จริง เมื่อใช้กับ ระบบท่อไอเสียและเทอร์โบ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า เตาอบ เครื่องอบชิ้นงาน เครื่องหลอมตะกั่ว หม้อน้ำร้อน วาล์ว คอนโทรลวาล์ว หน้าแปลน ท่อลมร้อน และส่วนที่มีการสูญเสียความร้อนอื่นๆในโรงงาน

ฉนวนกันไฟ ฉนวนกันความร้อนและฉนวนอนุรักษ์พลังงาน “ZAVE” สามารถออกแบบ และ ตัดเย็บจากวัสดุไม่ลามไฟหลากหลายชนิดประกอบกัน ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานและความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก วัสดุที่นำมาตัดเย็บได้รับการคัดเลือกและทดสอบมาเป็นอย่างดีก่อนนำมาใช้งานจริงให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นฉนวนกันความร้อนแบบประหยัดในโรงงานหรือฉนวนกันไฟที่ต้องการวัสดุคุณภาพสูง เมื่อต้องตกอยู่ในเหตุอัคคีภัย

จุดเด่นของฉนวนกันความร้อน ZAVE
 • เน้นแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดให้ลูกค้า มิใช่เพียงแค่การติดตั้งฉนวนให้ลูกค้า
 • ติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ที่ติดต่อเข้ามา
 • ใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานโลกแต่คิดค่าบริการตัดเย็บและติดตั้งในราคาคนไทย
 • มีเอกสารรับรองด้านความปลอดภัย (MSDS) และผลการทดสอบวัสดุ (Test Report)
 • ทำการวัดละเอียดและออกแบบชิ้นงาน โดยทีมช่างเทคนิคที่มีความเชียวชาญ
 • เลือกใช้ผ้าและฉนวนทนความร้อนจากประเทศเยอรมนี ผ่านการรับรองโดย HKO Group
 • ร่วมกันออกแบบและใส่ใจในรายละเอียดงานตามงบประมาณของลูกค้า
 • ประสบการณ์กว่าสิบปีในการเลือกใช้เครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับงานฉนวนกันความร้อน
 • ติดตั้งฉนวนโดยทีมบริการเทคนิคที่ผ่านการอบรมความปลอดภัยทั้งงาน onshore และ offshore
 • บริการออกแบบ เขียนแบบชิ้นงานที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าใจและตัดสินใจของลูกค้า
 • สามารถสั่งซื้อชิ้นส่วนฉนวนที่ชำรุดตามแบบได้ โดยไม่ต้องสั่งฉนวนใหม่ทั้งชุด
 • รับประเมินราคา ให้คำแนะนำและออกแบบ สำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Thermal Insulation Jacketหรือ “ฉนวนกันความร้อน” “ฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “เสื้อหุ้มวาล์ว” เป็นสินค้าหลักของทางเรา ที่ใช้สำหรับหุ้มแหล่งกำเนิดพลังงานในด้านต่างๆ เช่น

 • ฉนวนหุ้มฮีทเตอร์เครื่องฉีดพลาสติก
 • ฉนวนหุ้มฮีทเตอร์หม้อต้มสารเคมี
 • ฉนวนหุ้มเทอร์ไบน์หรือเครื่องกำเนิดพลังงานความร้อน
 • ฉนวนหุ้มวาล์วควบคุมแรงดันไอน้ำหรือแก๊ส
 • ฉนวนหุ้มท่อส่งแก๊ส ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน
 • ฉนวนหุ้มท่อหรือปล่องไอเสียเรือ, รถยนต์, และโรงกลั่นน้ำมัน

Thermal Insulation Jacket (Removable Jacket) หรือ เสื้อหุ้มวาล์วแบบถอดได้ มีส่วนสำคัญในการช่วยหลายๆโรงงานอุตสาหกรรม ในด้าน
 • อนุรักษ์พลังงาน ช่วยลดค่าไฟฟ้า เนื่องจากการสูญเสียความร้อนลดลงหรือหมดไป
 • ลดความร้อนบริเวณเครื่องจักร พนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพ เพราะไม่ร้อน
 • สะดวกต่อการบำรุงรักษา สามารถถอดเพื่อทำความสะอาดหรือตรวจเช็คเครื่องได้
 • ตัดเย็บตามแบบ ทำให้สามารถห่อหุ้มชิ้นส่วนที่ก่อให้เกิดความร้อนได้สนิท
 • ไม่ติดไฟและทนต่อสารเคมี ช่วยยืดอายุการใช้งานฉนวนกันความร้อน ได้นานขึ้น
 • ราคาถูกกว่าสินค้านำเข้า ตัดเย็บเองภายในประเทศ โดยใช้วัสดุทั้งในและต่างประเทศ