ฉนวนกันความร้อนท่อไอเสีย

  • ฉนวนกันความร้อท่อไอเสีย

ฉนวนกันความร้อนท่อไอเสีย

ของ บริษัทนิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด เป็น ฉนวนกันความร้อน เกรดอุตสาหกรรม โดยฉนวนทุกประเภท จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใยตั้งแต่ 6 ไมครอนขึ้นไป และ ปราศจากแร่ใยหินแอสเบสตอส เป็นส่วนผสม ทำให้ผู้ใช้งานมีความปลอดภัยจากโรคระบบทางเดินหายใจ และไม่มีอาการระคายเคืองผิวหนัง หรืออาการคัน เมื่อสัมผัสฉนวนกันความร้อน จะพบว่า มีผลกระทบ น้อยกว่าฉนวนใยหิน หรือ ฉนวนเซรามิค รวมถึง ฉนวนใยแก้วแบบอื่นๆ ที่ผลิตจากเส้นใย ที่มีเส้นผ้าศูนย์กลางเล็กกว่า 6 ไมครอน

ฉนวนกันความร้อนท่อไอเสีย เป็นฉนวนกันความร้อนที่ออกแบบ และผลิตออกมา เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ สำหรับส่วนที่เป็นท่อไอเสีย และหม้อพักหรือ silencer ซึ่งยังแบ่งออกได้ในลักษณะเป็นม้วน หรือเป็นแผ่นและเป็นแบบปั๊ม (molded) ให้เข้ารูปกับแบบของท่อไอเสีย นอกจากจะต้อง ทนอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 1100 °C และมีอายุการใช้งานที่นานกว่าฉนวนแบบอื่นๆแล้ว ยังออกแบบให้ฉนวนกันความร้อนที่ใช้กับท่อไอเสียนี้มีคุณสมบัติ ทนต่อการสั่นสะเทือน ทนต่อการดูดซับความชื้น ทนต่อการขยายหรือหดตัว คงรูปร่าง และความหนาแน่นของฉนวน ได้นานกว่าฉนวนทั่วไป อีกด้วย

ฉนวนกันความร้อนท่อไอเสีย ผลิตมาเพื่อใช้กับท่อไอเสียที่ติดตั้งใน

  • รถยนต์โดยสารสาธารณะหรือรถขนส่งมวลชน
  • รถบรรทุกหรือรถขนส่งขนาดใหญ่
  • รถจักรยานยนต์
  • รถบรรทุกที่ใช้งานในเหมืองแร่หรืออุตสาหกรรมหนัก
  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งแบบ on- and off-road